تحصیل در مجارستان

تنها نماینده رسمی خاورمیانه دانشگاه پچ مجارستان

افتتاح ساختمان های جدید دانشگاه پچ

افتتاح ساختمان های جدید در دانشگاه پچ مجارستان

در طی مراسمی با حضور مقامات بهداشتی کشور مجارستان، معاون نخست وزیر مجارستان و نماینده دفترخاورمیانه دانشگاه علوم پزشکی پچ ساختمان های جدید و امکانت آزمایشگاهی جدید که توسط اتحادیه اروپا برای پرورش پزشکان برای خدمت در اتحادیه اروپا با سطح بالای دانش تحویل مسئولین دانشگاه شد.

افتتاح افتتاح ساختمان های جدید دانشگاه پچ

ساختمان ها و فضاهای آموزشی دانشگاه پچ

سابق براین این دانشگاه بیش ار 90 ساختمان و واحد پژوهشی داشت این دانشگاه که از قدیمی ترین دانشگاه پزشکی اروپا نیز می باشد با تحویل ساختمان های جدید در حال حاظر نزدیک به 110 مجموعه ساختمانی مجهز اموزشی را داراست.

افتتاح افتتاح ساختمان های جدید دانشگاه پچ

تامین هزینه های ساختمان جدید

تمام هزینه های این پروسه تجهیز توسط اتحادیه اروپا. بخصوص کشور های آلمان، فرانسه و اتریش پرداخت شد تا با افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه پچ که دانشگاه مورد تایی انها می باشند نیاز برای تعلیم پزشکان مورد نیاز در اتحادیه در این دانشگاه آموزش داده شوند.

افتتاح افتتاح ساختمان های جدید دانشگاه پچ

لازم به ذکر است این دانشگاه 650 سال پیش در تاریخ 1367 میلادی تاسیس شده است.

افتتاح افتتاح ساختمان های جدید دانشگاه پچ

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن