تحصیل در مجارستان

تنها نماینده رسمی خاورمیانه دانشگاه پچ مجارستان

ویدیو:گفتگوی شهردار شیراز و شهردار پچ

شهر پچ مجارستان و شهر شیراز ایران ، به خواهرخواندگی هم درآمدند.

(ویدیو:گفتگوی شهردار شیراز و شهردار پچ)

با همکاری شرکت شهرداری شیراز، دفتر خاورمیانه دانشگاه علوم پزشکی پچ و مدیریت محترم کالج علوم پزشکی دانشگاه پچ

طی مراسمی شهر شیراز و پچ به خواهرخواندگی هم در آمدند.

شهردار

بر همین اساس در گفتگویی آنلاین شهردار محترم شهر شیراز و جناب آتیلا پترفی شهردار محترم شهر پچ مجارستان به گفتگو پرداختند.

شهردار شیراز چه مطالبی عنوان کردند؟

ویدیو:گفتگوی

شهردار محترم شهر شیراز با تاکید بر حضور تعدادی دانشجوی ایرانی در پچ از شهردار پچ دلسوزانه تقاضای همراهی های ویژه با دانشجویان ایرانی را نیز خواستار شدند.

شهردار پچ در این مکالمه چه مواردی را خاطر نشان کردند؟

شهردار پچ با اطمینان از حمایت اجتماعی درمانی ویژه و مهمان نوازی از دانشجویان ایران تائید کرد تمام دانشجویان ایرانی با واکسن فایزر یا مدرنا واکسینه شده اند که ابتدا این دانشجویان واکسینه شدند.

همچنین حمایت ویژه و تحسین مبارزه با کرونا در شیراز با هم به تماشایی گفتگوی دو شهردار می پردازیم.

سایر مطالب دفتر خاورمیانه دانشگاه پچ :

جشنواره نور در شهر پچ مجارستان

افتتاح ساختمان های جدید دانشگاه پچ

Middle east office of university of pecs

University of pecs

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن