تحصیل در مجارستان

تنها نماینده رسمی خاورمیانه دانشگاه پچ مجارستان

تیم ما

دکتر محمدرضا همتی

آقای دکتر همتی

خانم زهره زمانی

محمدمهدی علمدار میبدی

آقای محمد مهدی علمدار

مرجان ملاباقر

خانم مرجام ملاباقر

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن