دانشگاه پچ مجارستان

تحصیل در مجارستان

تحصیل در مجارستان هزینه تحصیل در رشته های پزشکی در مجارستان : مجارستان به دلیل عضویت در حوزه پیمان شنگن و واتحادیه اروپا از سطح علمی بسیار بالای برخوردار است مدارک پزشکی صادره از دانشگاه های مجارستان با اعتبار 12 ستاره اتحادیه اروپا است یعنی پزشکان ,داروسازان,و دندانپزشکان فارغ التحصیل از دانشگاه های مجارستان در …

تحصیل در مجارستان ادامه مطلب »