کار دانشجویی در مجارستان

اجازه کار دانشجویی با ویزای تحصیلی مجارستان

اجازه کار دانشجویی با ویزای تحصیلی مجارستان   اجازه کار در حین تحصیل در مجارستان کار در حین تحصیل خواسته اغلب دانشجویان است . با توجه به اینکه استاندارد کار تمام وقت در تمام دنیا بین 40 تا 45 ساعت در هفته تعریف شده ، یک دانشجو در مجارستان با داشتن کارت دانشجویی هفته ای …

اجازه کار دانشجویی با ویزای تحصیلی مجارستان ادامه مطلب »